Steven Kazuo Takasugi 1960 –
Strange Autumn

Performances